Category: ปลั๊กไฟ

ปลั๊กไฟ

ปลั๊กไฟ เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราอย่างยิ่ง

ปลั๊กไฟ มาตรฐาน มอก. การเลือกซื้อปลั๊กไฟพ่วง รางปลั๊กไฟที่ถูกวิธีนั้น จะต้องมองหลายปัจจัยด้วยกัน จุดสำคัญเลยคือเรื่องคุณภาพ แน่นอน ปลั๊กไฟนั้นจะมุ่งเน้นแต่เรื่องราคา เพราะวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ก็เพียงแค่เสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ใช้งานได้ก็จบ แต่เหนือสิ่งอื่นใด ความปลอดภัยในชีวิตต้องเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเรื่องไฟฟ้ามีคุณอนันต์ แต่มีโทษมหันต์เช่นเดียวกัน ปลั๊กไฟพ่วงที่ดี จะต้องมีสายไฟที่ดี เต้าเสียบที่ดี วัสดุที่ไม่ติดไฟ และยังมีเรื่องแผงวงจรภายใน ซึ่งบางทีเราดูจากภายนอกเราดูไม่เห็นแน่นอน เราอาจใช้วิธีเขย่าเพื่อฟังเบื้องต้น ถ้ามีเสียงตอนเขย่า อาจเป็นสาเหตุจาก ตะกั่วบัดกรีนั้นไม่ดี ทำให้หลุดออกมาและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตด้วยตะกั่วบัดกรีที่หลุดชิ้นนั้น วัตถุที่เหมาะกับการทำปลั๊กไฟพ่วงที่ดีที่สุดจะต้องทำจากทองแดง รองลงมาจากนั้นก็จะใช้ทองเหลืองกัน ทองเหลืองคือส่วนผสมระหว่างทองแดงกับสังกะสี แต่แท้จริงแล้ว ปลั๊กไฟพ่วงไม่มีคุณภาพ จะนำเหล็กชุบสีมาใช้ คือถ้าวัตถุที่นำไฟฟ้าไม่ดี จะทำให้เกิดความร้อนสะสม และอาจทำให้เกิดอันตรายได้ถ้ามีการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีโหลดเกิน (ใช้ไฟเยอะ) พอความร้อนสะสมเกิดขึ้นในแผงวงจร วัสดุที่ใช้ดันเป็นพลาสติกที่ติดไฟได้ งานก็เลยเข้า เพราะสายเหตุหลักของไฟไหม้ในประเทศไทยในปัจจุบันเกี่ยวข้องกับปลั๊กไฟพ่วง รางปลั๊กไฟ ปลั๊กสามตานี่แน่นอน เห็นไหมว่าการเลือกซื้อปลั๊กไฟพ่วง รางปลั๊กไฟนี่ จะมาดูกันแค่ว่า อะไรก็ได้ อะไรก็ได้ คงไม่ถูกต้องนะ ปลั๊กไฟ มีระบบตัดวงจรไฟ เน้นความปลอดภัย เรารู้แล้วว่าวัสดุที่เหมาะกับการใช้ในปลั๊กไฟพ่วงคือทองแดง แน่นอน ไม่ใช่ทุกยี่ห้อที่ใช้ทองแดง เนื่องจากทองแดงมีต้นทุนการผลิตที่สูง …